Privacy & Disclaimer

De inhoud van Sportmag.nl is nauwkeurig en met grootste aandacht opgesteld. Doch bestaat de mogelijkheid dat de informatie die gedeeld wordt onvolledig en/of incorrect is. Er kunnen op de informatie geen rechten worden ontleend aan Sportmag.nl. Bovendien houdt Sportmag.nl ten alle tijden het recht om deze informatie aan te vullen en/of te wijzigen, zonder voorafgaande berichtgeving.

Het kopiëren, aanpassen of op een andere vorm de informatie van Sportmag.nl openbaar maken, is ten strengste verboden, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Sportmag.nl.

Aansprakelijkheid

Sportmag.nl accepteert geen aansprakelijkheid op schade die direct of indirect is verbonden met de door ons gedeelde informatie. Ook accepteren wij geen aansprakelijkheid over het mogelijk niet of slecht functioneren van de website. Sportmag.nl maakt gebruik van links die u doorverwijzen naar websites van derden en is derhalve op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor de inhoud, de kwaliteit of het functioneren van deze websites.

Cookies

Om het gebruik van Sportmag.nl te optimaliseren, wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies bevatten technische gegevens over uw bezoek aan de website. Persoonlijke informatie wordt niet gebruikt. U dient deze cookies te accepteren indien u het beste uit de website wilt halen.

Privacy

Tevens wordt op Sportmag.nl gebruik gemaakt van advertentiebedrijven. Deze bedrijven tonen u bij uw bezoek aan de website, advertenties. De mogelijkheid bestaat hierdoor dat u advertenties te zien krijgt waar u geen interesse in heeft. Deze advertentiebedrijven maken ook geen gebruik van uw persoonlijke informatie. Enkel de technische gegevens die door de cookies worden vastgelegd, worden gebruikt.

Sportmag.nl houdt ten alle tijden het recht, indien ons beleid of de wet daartoe aanleiding geven, deze privacy & disclaimer te veranderen. Daarnevens is deze privacy & disclaimer enkel geldend voor Sportmag.nl en niet voor websites waar u door middel van links naar wordt doorverwezen. Wij zijn niet aansprakelijk voor websites van derden.