Fit20.nl

Fit20.nl kan niet onder de webwinkels of gewone winkels geplaatst worden maar is een nieuwe en effectieve manier van bezig zijn. Hierbij ben u per week maar 20 minuten kwijt aan een intensieve training die uitgevoerd kan worden in uw gewone kleren, een douche erna is niet nodig. De klanten kunnen ervoor kiezen om alleen of met een partner deel te nemen aan zo'n training in een speciale fit20 studio.

Voor wie?

U zult wel denken, wat heeft het nu voor een nut om maar 20 minuten te sporten per week en wie heeft er nu wat aan? Dat kan gemakkelijk beantwoord worden, mensen die weinig tijd hebben doordat ze een drukke baan hebben of zelfstandig ondernemer zijn hebben veel baat bij deze manier van sporten, zij zouden zonder deze methode namelijk helemaal niet zijn gaan sporten. Ook is het idee van een personal trainer een fijn idee en werkt erg motiverend voor mensen die het sporten niet echt gewend zijn. De kosten hiervoor zijn betaalbaar en de resultaten verbluffend.