Aktiesport.nl

Aktiesport.nl draait er geen doekjes heen en laat dan ook met zijn naam weten waar ze voor staan, zo maken ze gebruik van de Triple-A status wat staat voor altijd A-merken, Altijd dichtbij en Altijd de laagste prijs garantie. Ben jij opzoek naar nieuwe sportkleding, sportsokken, sporttassen, sportschoenen of toch een trainingspak? Bij Aktiesport vind je het allemaal en dan ook nog eens voordelig geprijsd. Bekijk het online aanbod gemakkelijk hier online!

Triple-A status

Aktiesport biedt vele sportartikelen aan maar heeft ook een geruime keus in casual kleding, deze kleding hebben allemaal A-merken, denk hierbij aan Nike, Adidas en nog vele andere merken. Aktiesport heeft bijna altijd alles waarnaar u opzoek bent en vaak beschikken zij ook nog over een exclusieve collectie die speciaal door merken voor hen gemaakt is. De laagste prijs garantie willen ze verzekeren aan de consument en dat kunnen ze ook verwezenlijken doordat ze de inkoop van de producten in grote omvang doen waardoor ze de meeste producten 10% goedkoper aan kunnen bieden dan de concurrent. Het altijd dichtbij kunnen ze ook goed realiseren met hun 180 winkels over Nederland verspreid waarbij ze ook nog een deel in de scapino winkels tot hen mag rekenen en ze ook nog online actief zijn. De Triple-A status maken ze dus meer als waar.